Loading...

duminică, 29 ianuarie 2012

RAUL crizei poate fi intrecut de CRIZA raului ?!?

EUROPA IN CRIZA

Ce stat european a luat cele mai dure măsuri de austeritate ?

Comparaţie între România şi celelalte ţări din Europa

Majoritatea statelor europene au fost nevoite să adopte în ultimii doi ani o serie de măsuri de austeritate prin care să ajusteze cheltuielile din sectorul bugetar. Măsurile anticriză au fost adoptate de Guvernul României în 2010.
Astfel, decizia reducerii salariilor din sectorul public a fost luată în alte opt state în afară de România, respectiv în Cehia, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Portugalia, Slovenia, Spania.
În timp ce cuvântul AUSTERITATE este pe ordinea de zi în statele europene, în România acesta a fost înlocuit de cuvântul PRUDENŢĂ.
Aceste măsuri se referă la îngheţarea sau reducerea salariilor şi a pensiilor, reducerea numărului de bugetari, dar şi a cheltuielilor publice, precum şi creşterea veniturilor la bugetul de stat prin creşterea unor taxe, cum ar fi TVA-ul, sau creşterea accizelor, dar şi impozitarea veniturilor şi a pensiilor.


România
·    Tăierea cu 25% a salariilor bugetarilor, inclusiv sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale.
·    Reducerea cu 25% şi a drepturilor salariale ale personalului din cadrul Băncii Naţionale a României, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supravegherea Sistemului de Pensii Private şi Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Scad cu 25% şi salariile pesonalului clerical şi neclerical.
·    Indemnizaţia de şomaj şi indemnizaţia pentru creşterea copilului au fost diminuate cu 15%.
·    Îngheţarea valorii punctului de pensie în anii 2010 şi 2011.
·    Decizia de scădere cu 15% a pensiilor a fost declarată neconstituţională de către Curtea Constituţională, ca urmare Guvernul a decis majorarea TVA de la 19% la 24%.
·    Extinderea sferei de aplicare a contribuţiei de asigurări de sănătate de 5,5% la pensiile mai mari de 740 lei/lunar.
In ordinea alfabetica:
Austria
Reducerea unor cheltuieli publice, în 2011:
·    Au fost prevăzute economii în valoare de 1,5 mld. euro.
·    Bugetul pentru sănătate s-a redus cu 125,5 mil. euro în anul 2011 faţă de anul precedent.
·    A fost prevăzută reducerea cheltuielilor cu personalul, a cheltuielilor materiale, a transferurilor şi a alocaţiilor familiale.
Accize:
·    Creşterea accizelor la tutun şi pe combustibili.
Alte taxe:
·    Au fost prevăzute venituri de 1,16 mld. euro provenind din creşterea taxelor.
·    De la 1 ianuarie 2011 a fost introdusă taxarea băncilor. Se estimează că veniturile anuale se vor ridica la 500 mil. euro.
·    În pachetul de măsuri aprobat de Parlament la sfârşitul anului 2010 au mai fost prevăzute: creşterea taxelor la biletele de avion, creşterea impozitării fundaţiilor non-profit de la 12,5% la 25,5%, creşterea impozitării câştigurilor de pe piaţa de capital.

Bulgaria
Creşterea vârstei de pensionare:
·    Vârsta de pensionare creşte cu 4 luni pe an începând cu 1 ianuarie 2012.
Reducerea numărului de angajaţi din sectorul public:
·    În perioada iulie 2009 - octombrie 2011, numărul posturilor din administraţia publică a fost redus cu 9.464, echivalentul a 13,9% din total.
Reducerea altor cheltuieli publice:
·    Cheltuielile bugetare au fost reduse cu 15% în anul 2009.
·    Numărul portofoliilor ministeriale s-a redus cu 2 posturi până la 1 ianuarie 2010.
·    Economii de 7,4 mil. leva din reducerea subvenţiilor pentru partide în anul 2010.
·    Economii de 900 mil. leva din reducerea cheltuielilor ministerelor şi autorităţilor locale.
·    Prestarea unor servicii guvernamentale de către operatori privaţi.
·    În 2011, au fost prevăzute reduceri de cheltuieli de 584 mil. $ provenind din reducerea fondurilor alocate ministerelor.
Creşterea altor taxe şi impozite:
·    În 2010, s-a operat suprataxarea luxului şi a jocurilor de noroc.
·    Vânzarea participaţiilor minoritare ale statului în diverse întreprinderi.
·    Vânzarea a 50 mil. tone certificate de emisii CO2.
·    Dublarea impozitelor anuale pentru imobilele cu valori de peste 150.000 euro şi pentru autoturismele mai scumpe de 35.000 euro.

Cehia
Îngheţarea salariilor:
·    În 2012, salariile din sectorul public sunt îngheţate în perioada 2011-2013, cu excepţia cadrelor didactice din învăţământ, unde sunt prevăzute creşteri.
Reducerea salariilor:
·    Salariile demnitarilor (guvernatori, parlamentari, membri ai Guvernului, Preşedinte), judecătorilor şi procurorilor au fost reduse cu 5% în 2011.
·    În unele sectoare s-au aplicat reduceri de 10% ale salariilor.
Creşterea vârstei de pensionare:
·    În 2008 (cu aplicare din octombrie 2011): Creşterea vârstei de pensionare la 65 ani.
·    În 2011, Camera Deputaţilor a amendat Legea Pensiilor, astfel încât vârsta de pensionare va creşte gradual până la 73 ani pentru persoanele născute în 2012.
Reducerea altor cheltuieli publice:
·    În 2008 s-au redus unele beneficii sociale: neplata primelor 3 zile de concediu medical, plata unei taxe de 30 Czk pentru fiecare consultaţie medicală sau prescriere de medicamente şi 60 Czk pentru fiecare zi de spitalizare.
·    În 2011 au fost reduceri importante de cheltuieli în domeniul asistenţei sociale.
·    Statul va plăti concediile medicale doar începând din a 22-a zi de boală, şi nu din a 15-a, aşa cum era până acum. Angajatorii vor continua să plătească prestaţiile o săptămână în plus.
·    Alocaţiile pentru naşterea copilului vor fi plătite doar pentru primul copil născut şi pentru familiile al căror venit nu depăşeşte de 2,4 ori nivelul de subzistenţă. Se vor face economii de până la 1,3 mld. coroane.
·    Persoanele înregistrate la o agenţie de ocupare a forţei de muncă nu vor putea lucra şi primi indemnizaţie în acelaşi timp, aşa cum era permis în unele cazuri până acum. Se aşteaptă ca economiile să se ridice la 820 mil. coroane.
·    Persoanele care renunţă la locul de muncă la cererea lor sau cu acordul angajatorului vor avea dreptul la o indemnizaţie de şomaj mai mică, de 45% din venitul lor lunar net.
·    Cel mai redus nivel al subvenţiilor pentru îngrijirea unei persoane apropiate va fi diminuat de la 2.000 la 800 coroane lunar, economiile ridicându-se la 1,53 mld. coroane.
·    Se reduc sumele prevăzute pentru scutirile fiscale şi se elimină anumite scutiri fiscale.
·    Suma prevăzută pentru scutirile fiscale se reduce cu 1.200 coroane în anul 2011, pentru a acoperi pierderile cauzate de inundaţii. Măsura se aplică doar în anul 2011.
·    Se elimină scutirile fiscale acordate angajatorilor pentru încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi - companiile în care persoanele cu dizabilităţi angajate reprezintă mai mult de jumătate din întregul personal nu vor mai beneficia de scutiri fiscale.
·    Se reduc subvenţiile acordate.
·    Se introduce impozitarea subvenţiilor acordate deputaţilor.
·    Se reduc cu 5% în 2011 şi cu 10% în 2012 subvenţiile acordate de stat partidelor şi mişcărilor politice.
·    Subvenţiile acordate preşedintelui vor fi impozitate. Acelaşi lucru se aplică la subvenţiile pentru chirie şi la alte subvenţii financiare acordate foştilor preşedinţi.
·    Reducerea subvenţiilor statului pentru construirea de locuinţe, prin impozitarea acestor subvenţii cu 15%.
Impozitarea pensiilor:
·    De la 1 ianuarie 2011, s-a introdus impozitarea pensiilor în cazul pensionarilor care cumulează pensia şi alte venituri (cum ar fi salarii, venituri din afaceri, închirieri) şi depăşesc astfel limita de 840.000 coroane anual (aprox. 34.000 euro).
·    Taxarea indemnizaţiei anuale acordate militarilor cu 15%.
Creştere TVA:
·    Creşterea nivelului cotei reduse de TVA (aplicată alimentelor şi unor medicamente) de la 5% la 9%, în 2008.
·    Majorarea ambelor cote de TVA, de la 19% la 20%, respectiv de la 9% la 10%, de la 1 ianuarie 2010.
·    Cota redusă de TVA a fost majorată de la 10% la 14%, începând cu 1 ianuarie 2012.
Accize:
·    În 2010: majorarea accizei la combustibili cu o coroană pe litru. Majorarea accizei la tutun cu 2,5 Czk pe pachet. Majorarea accizei la băuturi alcoolice de la 26 500 Czk la 28 500 Czk / hl etanol. Majorarea accizei la bere cu 1 Czk pe litru.
Alte taxe:
·    În 2010: impozitarea compensaţiilor acordate demnitarilor pentru transport, cazare, secretariat.
·    Majorarea plafonului de asigurări sociale la firme şi angajaţi.
·    În domeniul impozitului pe venit, a fost anulată scutirea de impozit asupra compensaţiilor.
·    De la 1 ianuarie 2010, impozitul pe proprietate s-a dublat pentru majoritatea clădirilor sau terenurilor.
·    În 2011 a fost majorată taxa care se plăteşte pentru o zi de spitalizare, de la 60 la 100 Czk (aprox. 4 euro). De asemenea, medicamentele mai ieftine de 50 Czk (2 euro) au fost eliminate din lista medicamentelor compensate, iar taxa de 30 Czk se va aplica întregii reţete şi nu fiecărui medicament prescris, cum se proceda până acum. Noile prevederi au intrat în vigoare începând de la 1 august 2011.
·    În 2012: Majorarea amenzilor pentru utilizarea muncii la "negru" de către companii de la 10.000 euro 400.000 euro.

Estonia
Reducerea salariilor:
·    În 2009, guvernul estonian a redus salariile bugetarilor cu 8% şi cu 4% în cazul profesorilor.
Îngheţarea pensiilor:
·    În 2009 au fost îngheţate pensiile.
Creşterea TVA:
·    În 2009, TVA-ul a fost majorat de la 18% la 20%.
Accize:
·    Tot în 2009 au crescut accizele la combustibili, alcool, electricitate.
Alte taxe:
·    În 2009, a fost majorată contribuţia companiilor de stat la bugetul de stat.

Franţa
Creşterea vârstei de pensionare:
·    În 2011, vârsta legală de pensionare a fost majorată de la 60 la 62 ani, iar pentru pensia publică cu stagiu complet de cotizare, vârsta de pensionare a crescut de la 65 la 67 ani. Creşte perioada de cotizaţie de la 40 ani la 41,5 ani pentru salariaţii născuţi în 1955.
·    În 2012 va fi accelarată reforma pensiilor prin reducerea perioadei de tranziţie până la intrarea în vigoare a vârstei legale de pensionare de 62 ani, de la 2018 la 2017.
Reducerea numărului de angajaţi din sectorul public:
·    Reducerea personalului operatorilor de stat (agenţii) cu 1,5% în fiecare an.
·    Continuarea reducerii personalului bugetar prin neînlocuirea unui funcţionar din doi care ies la pensie.
Reducerea altor cheltuieli publice:
·    În 2010: reducerea cheltuielor de funcţionare şi intervenţie.
·    Stabilizarea transferurilor din bugetul de stat către bugetele locale şi îngheţarea cheltuielilor din bugetul de stat timp de 3 ani.
·    Limitarea majorării cheltuielilor pentru asigurări de sănătate la 3% faţă de anul 2009.
·    Reducerea cu 10% a cheltuielilor de funcţionare ale statului şi ale operatorilor de stat (agenţii) în perioada 2011-2013, din care 5% în 2011.
·    Reducerea cheltuielilor de intervenţie ale statului cu 10% până în 2013.
·    Pentru 2012 s-a prevăzut reducerea bugetului pentru sistemul social şi medical.
Impozitarea veniturilor:
·    În 2011, pe lângă baza fixă de impozitare, veniturile care depăşesc suma de 250.000 euro sunt impozitate cu 3%, iar cele care depăşesc 500.000 euro cu 4%.
·    Prelevările pentru venituri din capital (economii, asigurări de viaţă, acţiuni, venituri funciare) se majorează la 13,5% (faţă de 12,3%), în 2012.
·    Impozitul pe dividende se majorează la 21% (faţă de 19%).
·    Impozitul pe dobânzi se majorează la 24% (faţă de 19%).
·    Impozitul pe societate (firmele care au o cifră de afaceri mai mare de 250 mil. euro) se majorează cu 5%.
Creşterea TVA:
·    2011: aplicarea unei taxe normale de TVA de 19,6%, în locul celei reduse de 5,5%, la intrarea în parcurile tematice ale căror venituri anuale ating aprox. 90 mil. euro.
·    2012: majorarea TVA de la 5,5% la 7% pentru un număr ridicat de produse. Principalele activităţi afectate: renovarea locuinţei, servicii de cazare, tarifele restaurantelor, bilete la spectacole, transportul în comun, etc.
Creşterea accizelor:
·    Creşterea preţului la ţigări cu 6% în 2011.
·    Creşterea fiscalităţii şi a prelevărilor sociale asupra băuturilor cu grad ridicat de alcool.
·    Instituirea unei accize specifice asupra băuturilor cu conţinut ridicat de zahăr.
Alte taxe:
În 2011:
·    Limitarea posibilităţii de reportare a deficitelor de către întreprinderi.
·    Creşterea de la 5% la 10% a cotei - părţi pentru cheltuieli, aplicată plus-valorilor pe termen lung asupra titlurilor de participaţie.
·    Prelevările sociale asupra veniturilor din capital vor creşte de la 12,32% la 13,5%.
·    Reducerea cu 10% a nişelor fiscale - suprimarea reducerii derogatorii de 10% pe an pentru perioada de deţinere a plus-valorilor mobiliare (locuinţa principal rămâne exonerată) şi luarea în calcul a inflaţiei reale.
·    Suprimarea exonerării parţiale de taxe speciale asupra convenţiilor de asigurări pentru contractele solidare şi responsabile.
·    Suprimarea reducerii de 30% asupra beneficiilor impozabile înregistrate în Departamentele de Peste Mări (DOM).
·    Creşterea impozitului forfetar social de la 6% la 8% pentru veniturile exonerate de la cotizaţii sociale.
·    Eliminarea regimului social special din sectoarele de electricitate şi gaze şi alinierea cotizaţiilor la regimul general.
·    Armonizarea bazei de impozitare în sectorul financiar pentru contribuţiile sociale de solidaritate.
·    Suprimarea reducerilor derogatorii în materie de contribuţie socială generalizată, a reducerii pentru cheltuieli profesionale pentru venituri care nu sunt de natura salariilor si reducerea baremului forfetar pentru cheltuieli profesionale, de la 3% la 2%.
·    Revizuirea baremului de taxare a autoturismelor deţinute de societăţi, în concordanţă cu cerinţele de mediu.

Germania
Creşterea vârstei de pensionare:
·    A crescut vârsta de pensionare de la 65 la 67 ani începând cu 1 ianuarie 2012.
Reducerea unor cheltuieli publice, 2011:
·    Reducerea cheltuielilor administraţiei publice.
·    Reducerea subvenţiilor.
·    Reducerea indemnizaţiei pentru creşterea copilului.
·    Prestaţiile sociale sunt diminuate pentru şomerii pe termen lung.
·    Bugetul pentru apărare va fi redus cu 8,3 mld. euro până la sfârşitul anului 2014. Forţele armate germane vor fi restructurate.
Alte taxe, 2011:
·    S-au impus taxe noi asupra energiei produse în sectorul nuclear şi asupra traficului aerian. Se previzionează venituri de 940 mil. euro pe an din taxele asupra traficului aerian.
·    Contribuţiile la asigurările de şomaj şi de sănătate au fost majorate cu 0,2 p.p., respectiv 0,6 p.p.

Grecia
Îngheţarea salariilor:
·    Salariile din sectorul public au fost îngheţate începând cu 1 iulie 2011, până la introducerea unei legi a salarizării unice în sectorul bugetar.
Reducerea salariilor:
·    Înlocuirea celui de-al 13-lea şi al 14-lea salariu din sectorul public cu prime de 250 euro (prime de Paşti şi de vacanţă), respectiv 500 euro (prime de Crăciun), acordate numai angajaţilor cu salarii mai mici de 3.000 euro pe lună, în 2010.
·    Reducerea, în mai multe etape, cu 12% şi 8% a sporurilor funcţionarilor publici, incluzându-i aici şi pe angajaţii din companiile de stat.
·    În 2011: Diminuarea cu 15% a fondului de salarii al instituţiilor bugetare şi reducerea cheltuielilor cu salariile cu 30% în cazul companiilor de stat.
·    Reducerea cu 50% a diferitelor sporuri, reducerea remuneraţiei pentru participarea în comisii şi introducerea grilei unice de salarizare în sistemul public.
·    Neacordarea pentru o lună, a salariilor Preşedintelui, membrilor executivului, parlamentarilor, şefilor de regiuni, primarilor şi secretarilor generali din ministere.
·    În 2012, se află în dezbatere eliminarea obligaţiei angajatorilor de a plăti al 13-lea şi al 14-lea salariu angajaţilor din sectorul privat.
Îngheţarea pensiilor:
·    Conform bugetului pe anul 2011, pensiile sunt îngheţate, măsura aplicându-se şi în perioada 2012-2015.
Reducerea pensiilor:
·    Înlocuirea celei de-a 13-a şi a 14-a pensii cu prime de 200 euro de Paşti şi vacantă, respectiv cu prime de 400 euro de Crăciun. Acestea se acordă numai pensionarilor cu pensii mai mici de 2.500 euro pe lună, în 2010.
·    Limitarea pensiei la nivelul maxim de 2.523 euro (faţă de 2.773 euro) şi a pensiilor cumulate la 3.290 euro (comparativ cu 3.620 euro anterior), în 2011.
Creşterea vârstei de pensionare:
·    Vârsta de pensionare va fi majorată la 65 de ani, fiind nevoie de 40 de ani în câmpul muncii pentru a primi pensia integral, iar aceasta va fi calculată în funcţie de contribuţiile de-a lungul vieţii, începând cu 2011.
Reducerea numărului de angajaţi din sectorul public:
·    Diminuarea personalului din sectorul public cu 25% (150.000 funcţionari). Sunt vizaţi angajaţii pe perioadă determinată, care vor părăsi sistemul până în anul 2015.
·    Reducerea numărului de angajaţi pe bază de contract cu 50% în 2011 şi cu 10% în fiecare din anii următori.
·    Doar unul din zece funcţionari publici care se pensionează în anul 2011 va fi înlocuit şi doar unul din cinci în anii următori.
·    Închiderea sau fuziunea a 1.976 şcoli a generat o reducere cu 2.000 posturi în domeniul educaţiei.
Reducerea altor cheltuieli publice, 2011:
·    Reducerea cheltuielilor din domeniul sănătăţii cu 310 mil. euro în anul 2011 prin raţionalizarea prescripţiilor medicale şi prin utilizarea unor medicamente mai ieftine. Au loc fuzionări la nivelul spitalelor: 10 din 133 spitale au fuzionat.
·    Cheltuielile cu educaţia vor fi reduse prin închiderea sau fuziunea a 1 976 de şcoli.
·    Reducerea cheltuielilor din domeniul asistenţei sociale cu 1,09 mld. euro în anul 2011.
·    Reducerea investiţiilor publice cu 850 mil. euro şi a subvenţiilor cu 500 mil. euro în anul 2011.
·    Scăderea cu 7% a cheltuielilor la nivelul tuturor instituţiilor de stat şi generalizarea sistemului electronic de achiziţii.
·    Se au în vedere: închiderea 40 agenţii guvernamentale mici, comasarea altor 25 agenţii din aceeaşi categorie, comasarea sau restructurarea a 11 agenţii mari.
·    Se revizuiesc categoriile de handicap şi modul de acordare a pensiilor de handicap.
Impozitarea veniturilor:
·    În 2010, creşterea impozitării veniturilor persoanelor fizice pentru pragurile superioare de impozitare: 45% pentru venituri de peste 100.000 euro.
·    În 2011 a fost introdusă "taxa de solidaritate" între 1% şi 4% din salariile cu niveluri ridicate. Taxa va fi de 5% în cazul miniştrilor, parlamentarilor şi a altor categorii de funcţionari publici cu venituri importante.
Impozitarea pensiilor:
·    În 2010, S-a introdus o taxă de solidaritate asupra tuturor pensiilor de peste 1.400 euro.
Creşterea TVA:
·    În 2010 a crescut cota standard de TVA de la 19% la 23%, iar cotele reduse de TVA la 5,5%, respectiv la 11%.
·    De la 1 ianuarie 2011, cotele reduse de TVA au crescut de la 5,5% la 6,5% şi, respectiv, de la 11% la 13%. De la 1 septembrie 2011, cota TVA în sectorul alimentar s-a majorat de la 13% la 23%.
Accize, 2010:
·    Au fost majorate accizele la energia electrică, cu excepţia celei produse din energie regenerabilă.
·    Accizele la combustibili, tutun şi alcool s-au majorat în două etape, cu 20% şi ulterior cu 10%.
Alte taxe:
În 2010:
·    Creşterea taxelor la 2% pe proprietăţile cu valori mai mari de 5 mil. euro, timp de 3 ani.
·    Introducerea a 4 rate progresive de impozitare, comparativ cu 2 anterior, în cazul moştenirilor şi cadourilor.
·    Eliminarea unor categorii de scutiri fiscale.
·    Extinderea bazei de impozitare, prin includerea unor noi categorii sociale şi profesionale.
În 2011:
·    Taxe pe lux privind piscinele, iahturile şi autovehiculele de capacitate mare.
·    Diminuarea pragul de scutire de la plata impozitului pe venit de la 12.000 la 5.000 euro.
·    Impozit imobiliar special pentru proprietarii cu bunuri în valoare de peste 200 000 de euro.
·    Se elimină diverse scutiri de taxe.
·    Se previzionează venituri de 50 mld. euro provenind din privatizarea companiilor de stat până în anul 2015.
·    În anul 2011, guvernul de la Atena vizează vânzarea monopolului asupra jocurilor şi loteriilor (OPAP), a Hellenic Postbank, a companiei de utilităţi Salonic Water, şi a societăţilor de administrare a porturilor din Pireu şi Salonic.
·    În luna septembrie 2011, a fost introdusă o taxă suplimentară pe suprafeţele construite, între 0,5 euro/mp şi 10 euro/mp construit. Măsura se aplică în 2011 şi 2012.

Italia
Îngheţarea salariilor:
·    Au fost îngheţate salariile în perioada 2011 - 2013.
Îngheţarea pensiilor:
·    Pensiile mai mari decât triplul pensiei minime (aprox. 1.402 euro) sunt îngheţate în 2012 şi 2013.
Creşterea vârstei de pensionare:
·    Creşterea graduală a vârstei de pensionare şi egalizarea condiţiilor de pensionare pentru toate categoriile de lucrători, atât femei, cât şi bărbaţi, începând cu 2012. Se estimează că în anul 2018 vârsta de pensionare va fi de 66 ani şi 7 luni.
Reducerea numărului de angajaţi din sectorul public:
În 2011:
·    Desfiinţarea entităţilor publice cu o organigramă cuprinzând mai puţin de 70 angajaţi (sunt excluse autorităţile portuare, ordinele profesionale, federaţiile sportive, structurile de administrare a parcurilor şi rezervaţiilor naturale).
·    Reducerea numărul angajaţilor din Consiliul Naţional pentru Economie şi Muncă de la 121 la 70.
În 2012:
·    Limitarea angajărilor în sectorul public.
·    Desfiinţarea şi reorganizarea unor instituţii publice.
Reducerea altor cheltuieli publice:
În 2011:
·    Drept consecinţă a neînnoirii contractelor colective de muncă, bugetul Casei Naţionale de Sănătate a fost diminuat cu 418 mil. euro în anul 2011.
·    Reduceri de cheltuieli la nivelul fiecărui minister.
·    Reducerea beneficiilor acordate unor titulari de funcţii politice şi şefi de instituţii publice: reducerea numărului şi costurilor maşinilor oficiale, a zborurilor oficiale, reducerea rambursărilor cheltuielilor electorale pentru partidele politice. Beneficiile acordate nu trebuie să depăşească media ponderată în PIB a beneficiilor analoage aplicate în principalele 6 state din zona Euro.
·    Desfiinţarea şi reorganizarea unor entităţi publice.
·    Se are în vedere simplificarea structurilor de guvernare la nivel central şi local pentru diminuarea costurilor. Guvernul a propus un proiect de lege constituţională de abolire a Provinciilor, ca entităţi locale ale statului.
·    Parlamentul a aprobat reducerea indemnizaţiilor pentru membrii Parlamentului, ai Guvernului şi ai Magistraturii, cu 10% pentru indemnizaţiile de peste 90 000 euro şi cu 20% pentru cele de peste 150 000 euro. Măsura se aplică până în anul 2013 la sumele care depăşesc pragul stabilit.
·    Primăriile cu până la 1.000 locuitori sunt obligate să exercite în formă asociată toate funcţiile administrative şi serviciile publice. Se limitează numărul de consilieri.
În 2012:
·    Desfiinţarea unor instituţii şi organisme. Reorganizarea unor instituţii publice.
·    Reducerea costurilor de funcţionare.
·    Reducerea cheltuielilor autorităţilor locale.
·    Desfiinţarea Provinciilor, ca entităţi publice locale.
·    Introducerea unui mechanism de "spending review" la nivelul ministerelor pentru definirea costurilor standard ale instituţiilor din administraţia centrală.
Impozitarea veniturilor, 2011:
·    Impozitarea cu 5% a părţii din veniturile angajaţilor din sectorul public care depăşeşte 90.000 euro anual şi cu 10% pentru partea din venit care depăşeşte 150.000 euro anual. Măsura se aplică în perioada 1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2013.
·    Parlamentul a aprobat introducerea unei contribuţii de solidaritate de 3% asupra părţii din venit care depăşeşte pragul de 300.000 euro pe an.
Impozitarea pensiilor:
·    Impozitarea cu 5% în cazul părţii din pensie ce depăşeşte 90.000 euro anual, 10% pentru partea care depăşeşte 150.000 euro anual şi 15% pentru partea din pensie ce depăşeşte 200.000 euro, din 2011.
Creşterea TVA:
·    În 2011, TVA-ul a crescut de la 20% la 21%.
Creşterea accizelor, 2012:
·    Au fost majorate accizele la carburanţi: benzină (704,20 euro la 1000 litri), diesel (593,20 euro la 1000 litri), gaz din petrol lichefiat (267,77 euro la 1000 litri).
Alte taxe:
În 2011:
·    Suprataxă pe maşinile de lux: 10 euro pentru fiecare Kw care depăşeşte 225 Kw.
·    Cresc taxele asupra "stock option" şi a bonus-urilor, cu o cotă adiţională de impozitare de 10%.
·    Creşte impozitul regional asupra profiturilor din activităţile productive: de la 3,9% la 4,65% pentru bănci şi societăţi financiare şi de la 3,9% la 5,9% pentru societăţi de asigurări.
·    Companiile energetice vor continua să plătească "Robin Hood Tax" pentru încă 3 ani. Sfera de aplicare a taxei se lărgeşte, pentru a cuprinde toţi producătorii de energie regenerabilă, societăţile de transport a energiei electrice şi gazului natural.
·    Este majorată taxa asupra veniturilor financiare (cu excepţia titlurilor de stat), de la 12,5% la 20%.
·    Amnistie fiscală asupra sumelor datorate statului şi neplătite de contribuabili, de până la 20.000 euro.
·    De exemplu, pentru datorii fiscale de până la 2 000 euro, contribuabilii îşi vor putea stinge obligaţiile la fisc plătind 150 euro.
În 2012
·    Creşterea cotei de cotizare la sistemul de asigurări sociale cu 1,3% în 2012 pentru lucrătorii autonomi (meşteşugari, comercianţii şi cultivatorii direcţi din agricultură).
·    Majorarea taxei "Robin Hood" plătite de companiile energetice de la 6,5% la 10,5%.
·    Pentru combaterea evaziunii fiscale este prevăzută limitarea tranzacţiilor şi plăţilor cu numerar la 1.000 euro.

Letonia
Îngheţarea salariilor:
·    Salariile sunt îngheţate în anul 2012.
Reducerea salariilor:
·    În 2010, salariile au fost diminuate cu 15% până la revenirea economică.
Îngheţarea pensiilor:
·    Pensiile sunt îngheţate în perioada 2011-2013.
Reducerea pensiilor:
·    În 2010, pensiile au fost diminuate cu 5%.
Reducerea numărului de angajaţi din sectorul public:
·    În perioada 2008 - primul trimestru din anul 2011, numărul angajaţilor din sectorul public a fost redus constant. Reducerile au fost de 23% în cazul angajaţilor din instituţiile finanţate de la bugetul de stat, şi de 15% în cazul instituţiilor cu finanţare din bugetele locale (în primul trimestru din anul 2011 faţă de acelaşi trimestru din anul 2008).
Reducerea altor cheltuieli publice, 2011:
·    Pe partea de cheltuieli au fost eliminate / revizuite anumite subvenţii şi prestaţii sociale.
·    S-au redus sumele alocate pentru sănătate, programe sociale si aparare.
·    S-au redus subvenţiile din educaţie şi sumele alocate pentru acoperirea pierderilor suportate de furnizorii de servicii feroviare.
Creşterea TVA:
·    De la 1 ianuarie 2011, cota standard de TVA a fost majorată de la 21% la 22%, iar cea redusă de la 10% la 12%.
Accize:
·    În 2011, au fost majorate accizele şi au fost revizuite şi reduse categoriile de produse eligibile pentru scutiri fiscale.
Alte taxe, 2011:
·    Începând cu 1 ianuarie 2011, contribuţiile sociale plătite de angajaţi au crescut de la 9% la 11%, pentru angajaţii cu asigurare completă.
·    A fost introdusă o taxă pe stabilitate financiară, iar instituţiile de creditare non-bancare sunt taxate.
·    Au fost dublate taxele imobiliare.
·    Taxele asupra jocurilor de noroc şi loteriilor au fost majorate în anul 2011.

Marea Britanie
Îngheţarea salariilor:
·    Salariile sunt îngheţate în sectorul public în anul 2012, cu excepţia celor foarte mici.
Creşterea vârstei de pensionare:
·    Conform noii legi a pensiilor, promulgată la 3 noiembrie 2011, vârsta de pensionare creşte progresiv la 66 de ani până în 2020, atât în sectorul public cât şi în cel privat, atât pentru bărbaţi cât şi pentru femei.
Reducerea numărului de angajaţi din sectorul public:
·    490.000 angajaţi vor părăsi sectorul public până în anul 2015.
Reducerea altor cheltuieli publice, 2011:
·    Cheltuielile administrative ale Guvernului se vor reduce cu 34% până în 2014-2015.
·    Nu se fac recrutări în sectorul public în viitorul apropiat.
·    În perioada 2011-2012, pragul de venit pentru obţinerea de credite fiscale a fost redus de la 25.000 Lire la 10.000 Lire şi la 5.000 Lire în perioada 2013-2014.
·    Alocaţiile pentru copii sunt îngheţate timp de 3 ani, începând din 2011.
·    Subvenţiile pentru plata chiriei vor fi limitate in cazul familiilor cu venituri mici la maximum 400 lire.
·    Începand cu anul 2011, prestaţiile sociale, creditele fiscale şi pensiile de stat vor fi indexate cu indicele preţurilor de consum (economie la bugetul de stat în valoare de 10,6 mld. Lire până în 2015).
·    Şomerii care refuză un loc de muncă fără motive întemeiate îşi pot pierde indemnizaţia oferită pentru căutarea unui loc de muncă (jobseekers allowance).
Creşterea TVA:
·    Începând cu ianuarie 2011, cota standard de TVA crescut de la 17,5% la 20%.
Alte taxe:
·    La 1 ianuarie 2011 a fost introdusă taxarea băncilor (sunt taxate datoriile pe termen mediu şi lung).
·    Taxa asupra băncilor s-a majorat la 0,088 %, începând cu 1 ianuarie 2012. Taxa va aduce circa 2,5 mld. lire anual la bugetul de stat.

Olanda
Reducerea unor cheltuieli publice:
În 2011, economii bugetare de 3,12 mld. euro, conform bugetului pe anul 2011, provenind în principal din:
·    Costurile pentru cursurile de integrare ale imigranţilor (cca. 510 milioane euro);
·    Plafonarea salariilor bugetarilor (cca.1 miliard de euro); în învăţământ salariile vor fi majorate numai în marja ratei de inflaţie;
·    Diminuarea alocărilor pentru inovare cu cca. 700 de milioane de euro prin filtrarea riguroasă a proiectelor finanţate;
·    Diminuarea subvenţiilor pentru tratamentele contraceptive (la persoane de peste 21 ani), pentru tratamentele dentare (la persoane de peste 18 ani), pentru dispozitive medicale ortopedice şi pentru schemele de ajutorare pentru pesoanele cu handicap (120 de milioane de euro);
·    Diminuarea subvenţiilor acordate îngrijirii copiilor (cca. 440 de milioane euro până în 2015);
·    Reducerea numarului de miniştri (de la 16 la 12) şi de ministere (ministerul economiei a fuzionat cu cel al agriculturii). În prezent există un proiect de lege privind reducerea numărului de deputaţi de la 150 la 100 şi a numărului de senatori de la 75 la 50.
·    S-au aplicat măsuri de restructurare în domeniul apărării şi sănătăţii. Se reevaluează dosarele celor 1,2 mil. olandezi beneficiari ai unor forme de ajutoare sociale.
În 2012:
·    Bugetul pentru anul 2012 prevede economii de 5,8 mld. euro.
·    Reducerea numărului de servicii din pachetul de bază pentru asigurarea de sănătate.
·    Contribuţia la asigurarea de sănătate creşte cu circa 60 de euro/an.
Alte taxe:
·    În 2012, taxele locale şi de proprietate la nivelul municipalităţilor cresc în medie cu 2,3% faţă de anul 2011, respectiv cu 15 euro mai mult.

Polonia
Îngheţarea salariilor:
·    În anul 2011, salariile au fost îngheţate în sectorul public, cu excepţia învăţământului.
Creşterea vârstei de pensionare, 2011:
·    Creşte gradual vârsta de pensionare până la 67 ani, începând cu anul 2013.
Reducerea numărului de angajaţi din sectorul public:
·    Reducerea cu 10% a personalul din sectorul public în anul 2011.
Reducerea altor cheltuieli publice, 2011:
·    A fost introdusă o regulă de disciplină bugetară, care limitează la 1% creşterile la fiecare capitol de cheltuieli bugetare.
·    Se reduc ajutoarele pentru înmormantare.
Impozitarea veniturilor:
·    Introducerea impozitului pe veniturile fermierilor, din 2012.
Creşterea TVA:
·    Cota standard de TVA a fost majorată temporar de la 22% la 23%, iar cotele reduse de la 4% la 5%, respectiv de la 7% la 8%. Măsura se aplică în perioada 2011 - 2013.
Accize:
·    Creşterea accizelor la combustibili de la 302 euro/1.000 litri la 330 euro / 1.000 litri, începand cu 1 ianuarie 2012.
·    Creşterea accizelor la tutun cu 4%, începand cu 1 ianuarie 2012.
Alte taxe:
În 2011:
·    Conform bugetului adoptat pe anul 2011, se reduc contribuţiile transferate către fondurile private de pensii de la 7,3% la 2,3%. Sumele sunt reţinute în primul pilon, cel de stat, şi clasificate la venituri bugetare.
·    Eliminarea unor scutiri de la plata TVA şi a accizelor (de ex. la tutun).
·    Intensificarea procesului de privatizare, veniturile estimate din privatizări ridicându-se la aprox. 3,8 mld. Euro în anul 2011.
În 2012:
·    Creşterea cu 2% a contribuţiei plătite de angajatori la asigurările sociale pentru dizabilităţi (de la 1 februarie 2012).
·    Introducerea contribuţiei la asigurări de sănătate pentru fermieri începând cu 1 februarie 2012.

Portugalia
Îngheţarea salariilor:
·    Salariile funcţionarilor publici sunt îngheţate în anul 2012.
Reducerea salariilor, 2012:
·    Reducerea salariilor funcţionarilor publici cu remuneraţii de peste 1.500 euro pe lună, astfel: 3,5% pentru salarii cuprinse între 1.500 şi 2.000 euro, 3,5% pentru un salariu de 2.000 euro la care se adaugă 16% din partea rămasă până la 4.165 euro şi 10% pentru retribuţiile mai mari de 4.165 euro.
Îngheţarea pensiilor, 2012:
·    Îngheţarea pensiilor şi a altor prestaţii sociale, cu excepţia pensiilor minime şi a pensiilor speciale din activităţi agricole.
Reducerea numărului de angajaţi din sectorul public:
·    2011: Reducerea numărului de angajaţi din aparatul public central cu cel puţin 1% pe an şi cu cel puţin 2% în cazul autorităţilor locale. Se reduc poziţiile de management şi unităţile administrative cu cel puţin 15% (în medie, faţă de nivelurile de la sfârşitul anului 2010), până la sfârşitul anului 2011 în cazul aparatului public central şi până la finalul lui iunie 2012 pentru guvernele locale.
·    Reducerea numărului de functionari din administraţia centrală cu 2% în anul 2012.
Reducerea altor cheltuieli din sectorul public:
În 2011:
·    Reducerea cheltuielilor cu 0,3% din PIB, sub forma diminuării subvenţiilor către companiile de stat şi a reducerii cheltuielilor din sănătate.
·    Perioada maximă de acordare a ajutorului de şomaj va fi redusă la 18 luni.
·    Se reduc transferurile de la stat către sectoare ale administraţiei: învăţământ, regiuni autonome, fonduri şi servicii autonome.
·    Reducerea cu 20% a cheltuielilor sociale de reîncadrare.
În 2012, cheltuielile publice se reduc în anul 2012 cu 7,46 mld. euro.
Impozitarea veniturilor:
·    În 2011 a fost aprobată introducerea unui impozit special de natura IRS (impozit pe veniturile persoanelor fizice), echivalent cu 50% din veniturile cuvenite drept subvenţii de Crăciun, pentru câştigurile care depăşesc salariul minim pe economie (495 euro/lună).
·    Aplicarea unei taxe de solidaritate (2,5%) în 2012 şi 2013 pentru persoanele cu un venit anual de peste 153.300 euro, începând cu 2012.
Creşterea TVA:
·    Creşterea cu 2 puncte procentuale a cotei standard de TVA începând cu 1 ianuarie 2011 (de la 21% la 23%).
·    De la 1 septembrie 2011 s-a majorat TVA la electricitate şi gaze de la 6% la 23%.
·    Creşterea cotelor reduse de TVA de 6% şi 13% aplicate diverselor produse (băuturi răcoritoare, mezeluri, articole de băcănie, produse congelate etc.) la cota standard de TVA de 23%, din 2012.
·    Creşterea cotei reduse de TVA de 6% la 13% (cota intermediară) pentru apă minerală, bilete de cinema, spectacole sportive (cu excepţia meciurilor de fotbal), din 2012.
Alte taxe:
·    Creşterea veniturilor la bugetul de stat în 2011 prin: lărgirea bazei pentru contribuţiile sociale, creşterea veniturilor non - fiscale prin creşterea preţurilor şi a taxelor şi prin vânzarea de active.
·    Este prevăzută privatizarea pana in 2013 a companiilor din domeniul transporturilor, energiei, comunicatiilor si asigurarilor.
·    Majorarea impozitului municipal pe casele şi edificiile nelocuite.
·    Creşterea la 25% de la 20% a impozitării veniturilor din capital (dobânzi, dividende etc.) din 2012.
·    Creşterea cu 4,36% a taxelor de autostradă, începând cu anul acesta.

Slovacia
Reducerea numărului de angajaţi din sectorul public, 2011:
·    Planul de austeritate prevede reducerea aparatului bugetar. La nivelul Ministerului Apărării au fost iniţiate măsuri de disponibilizare a 1.400 persoane.
Reducerea altor cheltuieli publice:
·    În anul 2011 sunt prevăzute economii în valoare de 1,7 mld. euro. Acestea includ reducerea cheltuielilor şi anularea unor proiecte publice.
Creşterea TVA:
·    În 2011, cota standard de TVA a crescut, temporar, de la 19% la 20%.
Creşterea accizelor:
·    În 2011, a fost prevăzută majorarea accizelor la tutun şi alcool.
Alte taxe, 2011:
·    Eliminarea exceptărilor de la plata impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale, creşterea veniturilor non - fiscale (venituri din vânzarea certificatelor de poluare, taxe speciale pentru distribuitorii de electricitate).

Spania
Îngheţarea salariilor:
·    Salariile funcţionarilor publici sunt îngheţate în anul 2012.
Reducerea salariilor:
·    Salariile angajaţilor din sectorul public au fost reduse cu 5%.
Îngheţarea pensiilor:
·    Pensiile au fost îngheţate în anul 2011, cu excepţia pensiilor necontributive şi minime.
Creşterea vârstei de pensionare:
·    Creşterea vârstei legale de pensionare de la 65 la 67 de ani, între 2013 şi 2027.
Reducerea numărului de angajaţi din sectorul public:
·    În 2010 s-a decis suprimarea a 33 posturi de înalţi funcţionari, 80 directori şi 450 posturi de consilieri.
·    În 2012: reducerea numărului secretarilor de stat (cu 18,9%) şi a numărului de directori generali (cu 30 de posturi).
Reducerea altor cheltuieli publice:
În 2011:
·    Bugetul de austeritate votat de Parlament la sfârşitul anului 2010 include reduceri de cheltuieli atât la nivel central, de 7,9%, cât şi la nivel local, de 16%.
·    Reducerea cheltuielilor cu medicamentele, prin compensarea celui mai ieftin medicament cu aceeaşi substanţă activă. Se vor economisi astfel 2,4 mld. euro anual.
·    Plafonarea cheltuielilor pentru comunităţile autonome. Plafonul va fi fixat ulterior.
În 2012:
·    Diminuarea cu 20% a subvenţiilor acordate partidelor politice.
·    Reducerea cheltuielilor administraţiei publice cu aprox. 8,9 mld. euro.
·    Se elimină ajutoarele în cuantum de 210 euro acordate tinerilor pentru închirierea de locuinţe.
Impozitarea veniturilor:
·    Bugetul pe anul 2011 prevede creşterea impozitării pentru persoanele cu venituri de peste 120.000 euro anual.
·    Creşterea impozitului pe venit pentru persoanele fizice - sunt prevăzute 7 noi trepte de impozitare (de la 0,75% până la 7% pentru salariile ce depăşesc 300.000 euro), în 2012.
Creşterea TVA:
·    A crescut cota standard de TVA de la 16% la18%, iar cea redusă de la 7% la 8%, începând cu 1 iulie 2010.
Accize:
·    În 2011, a fost adoptată creşterea accizei la tutun cu 28%. Guvernul mizează pe venituri suplimentare de 780 mil. euro din această taxă.
Alte taxe:
·    Eliminarea deducerii de 400 euro la impozitul pe venitul persoanelor fizice, cu excepţia veniturilor foarte mici, în 2010.
În 2011:
·    A fost prevăzută eliminarea alocaţiei de 2.500 euro pentru fiecare nou-născut.
·    Colectarea anticipată a impozitelor datorate statului de către firmele mari, cu cifră de afaceri peste 20 mil. Euro.
·    Accelerarea procesului de privatizare a 30% din Loteria Naţională (măsură amânată până la stabilirea unor condiţii favorabile pe piaţa de capital), a maximum 49% din sistemul aeronautic (primul trimestru din anul 2012) şi concesionarea celor două aeroporturi din Madrid şi Barcelona (în curs).
·    A fost finalizată privatizarea companiilor de telecomunicaţii în iulie 2011.
În 2012:
·    Creşterea impozitului pe imobile, ce va afecta 50% din numărul de locuinţe cu valoare mare, în fiecare municipiu.

Ungaria
Creşterea vârstei de pensionare:
·    Creşterea progresivă a limitei de vârstă pentru pensionare până la 65 ani pentru cei născuţi în 1957.
Reducerea altor cheltuieli publice:
În 2009:
·    Sistarea celui de-al 13-lea salariu la bugetari şi a celei de-a 13-a pensii.
·    Reducerea concediului maternal la 2 ani şi plata concediului medical doar în cazuri speciale.
În 2011:
·    Noua constituţie a Ungariei include reducerea obligatorie a datoriei până la 50% din PIB.
·    Reducerea perioadei de şomaj de la 9 luni la 3 luni şi introducerea noţiunii de muncă în folosul societăţii, cu program de 4 ore pentru primirea asistenţei sociale - Lege votată în Parlament la 12 iulie 2011.
·    Redimensionarea cheltuielilor bugetare pentru bunăstarea socială - restructurarea sistemului de asistenţă socială (800.000 de asistaţi social) - conform legii bugetului pentru anul 2011.
·    Reducerea cu 15% a finanţării partidelor politice din buget.
·    Interzicerea cheltuielilor bugetare pentru vehicule, mobilier şi telefoane.
·    Măsuri ce vizează reducerea cheltuielilor cu companiile de stat:
·    Limitarea câştigurilor salariale la 2 mil. HUF (7.000 euro) pe lună.
·    Reducerea cheltuielilor cu salariile cu 15%, prin retragerea bonurilor de masă.
·    Reducerea numărului de directori de la 319 la 60.
Impozitarea veniturilor:
·    Aplicarea unui impozit suplimentar pe veniturile acumulate, de 98% (în cazul a două sau mai multe venituri cumulate de la stat, veniturile realizate în afara postului de bază se impozitează cu 98%). Supra-impozitarea se aplică retroactiv de la 1 ianuarie 2005.
Creşterea TVA:
·    A crescut TVA-ul de la 20% la 25%, începând cu 1 iulie 2009.
·    TVA a fost majorat de la 25% la 27% începând cu 1 ianuarie 2012.
Creşterea accizelor:
·    Au crescut accizele pe ţigări şi combustibili cu 7,2%, respectiv 9,7% începând cu 1 ianuarie 2010.
·    De la 1 septembrie 2011, au fost majorate accizele pe chipsuri şi băuturi energizante cu conţinut de cofeină.
Creşterea altor taxe / venituri:
·    În 2009, s-a introdus legea pentru impozitarea averii (case de vacanţă, iahturi, maşini de lux, vehicule agricole şi avioane).
În 2010:
·    În sectorul bancar s-a introdus impozitul suplimentar pe bilanţul anual.
·    Lărgirea bazei de impozitare pe sectoare economice care au realizat profit în perioada crizei economice: sectorul energetic, sectorul telecomunicaţiilor, lanţurile de magazine.
Sistarea plăţilor la sistemul de pensii private.
În 2011:
·    Desfiinţarea pilonului doi de pensii şi trecerea acestor persoane în sistemul de stat.
În 2012:
·    A fost majorat CAS plătit angajator cu 1% din 1 ianuarie 2012.
·    S-a introdus o taxă pentru accidente auto care se ridică la 30% din valoarea poliţei de asigurare obligatorie.

sâmbătă, 28 ianuarie 2012

ANALIZELE ALTORA LA BOLILE NOASTRE NATIONALE si PERSONALE

.... de pe http://reteaualiterara.ning.com/profile/borismarianmehr


Soluţia ?
Mişcările stradale cu care a debutat anul 2012 nu sunt şi nu vor fi zadarnice. Reculul samavolniciilor din anii 1990-1991 se simte acum cu intensitate. Omul este născut să trăiască decent şi să i se respecte demnitatea. Nu numai corupţia deşănţată, falsul capitalism sau adevăratul mafiotism, dar Marea Minciună în care se complace o clasă politică pe cât de ignorantă, pe atât de lacomă au adus o mare parte a populaţiei la disperare. Dacă Iliescu a minţit cu „schepsis”, dacă Emil C. a fost nul sub aspect politic, actualul preşedinte care îşi arunca haina şi sticla de şampanie în mulţime nu din simpatie pentru bieţii alegători, ci dintr-o pornire de actor de slabă calitate a demonstrat că noi nu ştim ce şi cum votăm. Omului necăjit nu-i pasă nici de UE,FMI, nici de bazele de la Kogălniceanu, Deveselu, nici de nesfârşitele dezbateri cu săli goale sau pline din Parlament. El vrea un trai decent şi un loc de muncă. Nu vrea nici şampanie, nici hore, aplauze la scenă deschisă, vrea să ştie cum vor trăi de acum înainte el şi copiii săi. Un popor nu poate pleca în alte ţări. Cine pleacă, fie sănătos, ştie ce face. De agitaţia populară din Bucureşti, în special, încearcă să profite demagogi ca Ponta, cu acel zâmbet permanent ridicol, afişat ca într-o reclamă turistică, Crin Antonescu, care nu spune niciodată nimic nou, noul „salvator”, roboţelul Dan Diaconescu, dar şi Noua Dreaptă, alţii şi alţii. Din acţiunile şovăielnice ale forţelor de ordine faţă de provocatori violenţi se vede că ceva este putred şi prin birourile şefilor lor. Se ştie că NC a fost răsturnat cu acordul ferm al propriilor paznici. Nu ştiu pe ce se bazează actualul preşedinte. În mod sigur nu vor veni puşcaşii marini americani să-l scoată din apă. România s-a scufundat în datorii pe care nu are cum să le acopere pentru că munca în România nu mai este de mult respectată. Din acest motiv a dispărut şi dictatura lui NC. Actualul preşedinte nu este un dictator, manifestanţii cad în eroarea de a aplica vechi sloganuri anti-ceauşiste într-o situaţie mult mai proastă. Există o dictatură a oligarhilor, a mogulilor, a hoţomanilor cu mult mai puternici decât vechii activişti pecerişti. Actualul preşedinte nici nu luptă împotriva acestei stări de lucruri, nici nu este capabil să lupte. El se joacă şi ne aruncă praf în ochi. Mititelul , la figurat şi la propriu, prim-ministru are proasta inspiraţie de a ameninţa că orice agitaţie periclitează salariile şi pensiile oamenilor. Deci protestatarii vor fi de vină dacă lucrurile vor merge tot mai prost. Este o invenţie lipsită de orice bun simţ - ca şi cum un prost dascăl acuză elevii că nu ştiu materia pe care dascălul nu o cunoaşte nici el. Iar Emil Boc este şi profesor, ba chiar universitar. Nu ne mirăm. Soluţia? Pe moment – niciuna. Forţa politică necesară lipseşte. Cine visează o dictatură nu cunoaşte istoria. Nici un dictator nu a terminat bine treaba şi a mai şi murit violent. Un exemplu de constructor a fost regele Carol I. Monarhia ar fi o îmbunătăţire cosmetică. Nu avem un candidat serios la funcţia înaltă de şef al unui stat monarhic. Peste câţiva ani, poate că va fi. Eu îmi pun mari speranţe în tineret, dar , din păcate tinerii nu sunt încă pregătiţi să ia atitudine. Nici populaţia. În situaţia actuală, pe stradă ar fi trebuit să se afle sute de mii de protestatari, desigur, fără nici un act de violenţă. Provocatorii violenţi reprezintă cel mai mare pericol pentru momentul actual şi pentru viitorul ţării. Nici xenofobia nu trebuie încurajată, am văzut undeva, cineva a scris cu litere mari, Jos maghiarii. Este o diversiune cu grave consecinţe posibile. Acum este nevoie de unitatea tuturor cetăţenilor români indiferent de etnie. Cine doreşte puritate etnică să meargă în Africa Centrală să vadă câte milioane de negri s-au ucis între ei din motive de ură tribală. Personal, am toată simpatia pentru cei care au curajul pe care l-au avut şi cei din decembrie 1989. Atunci am stat acasă, din diverse motive. Acum am să văd. Dar speranţe am. Românii nu sunt proşti, nici un popor nu este prost.

Nu mor
Moto – Nu mori pentru că eşti bolnav, ci pentru că eşti viu
Aur roşu-alb, sânge auriu,
Parcul se scufundă
În culori de vis,
Încă mai sunt viu, parcă nu mai mor,
Beatrice.

Psalmi spun de profundis,
Simt că mai trăiesc,
Dumnezeu priveşte
Cu ochi mari, de azur,
Trec pe lângă moarte,
Trupul e un lest,
Fluviul îmi oferă
Alt timp, alt contur.

Aur roşu-alb, sânge auriu,
Încă mai trăiesc,
Beatrice  -  BORIS MARIAN

... de pe http://www.garbo.ro/articol/Lifestyle/460/slideshow/2/Sufletul-empatic.html
Eneagrama personalitatii - tu ce fel de suflet ai ?
Nonagrama sau eneagrama personalitatii, cum este ea cunoscuta in lumea ezoterica, este divizata in trei parti ce reprezinta cele trei centre sau tipuri de inteligenta ale omului - emotionala, cognitiva si fizica.

Eneagrama - a relationa, a gandi, a face
O alta modalitate de a privi centrele eneagramei este de a le gasi un corespondent actional – a relationa, a gandi, a face.
Centrul inteligentei emotionale este la randul sau alcatuit din trei tipologii de suflete: empatic (cel ce ajuta), pragmatic (cel ce actioneaza) si romantic (cel ce iubeste). Important de tinut minte este ca nicio tipologie nu este mai presus fata de cealalta, fiecare avand puncte forte si slabiciuni, oportunitati si obstacole de trecut.
Eneagrama nu pune oamenii in categorii, fiecare dintre noi actionand in diverse situatii in moduri diferite (altfel spus, cu totii suntem suflet empatic, pragmatic sau romantic, una dintre tipologii fiind totusi predominanta).
N.B.: Denumirile tipurilor de personalitati din eneagrama difera nesemnificativ de la cercetator la cercetator, insa descriu aceeasi tipologie. Acestea sunt denumirile din perspectiva lui Mark McGuinness.

Sufletul empatic
Oamenii ce poseda acest tip de suflet se pricep foarte bine sa “isi citeasca” semenii pentru a empatiza cu ei si a le intelege nevoile. Ei isi construiesc identitatea ajutandu-i pe cei din jur. Generosi din fire, te poti baza pe ei oricand. “Darul” lor ia mai multe forme: timp, atentie, energie, experienta sau chiar imprumuturi banesti.
Punct forte: Sufletele empatice dau fara sa astepte nimic inapoi. Nu este nimic exagerat in generozitatea lor pentru ca, in acelasi timp, sunt foarte atenti si cu propria persoana.
Punct slab: Daruind mereu ei pot deveni buni manipulatori, facandu-i pe ceilalti sa se simta mereu indatorati si obligati sa le intoarca favorurile. Pentru ei nu este suficient sa daruiasca, dorind sa fie recunoscuti ca oameni generosi si speciali. Se folosesc foarte bine de santajul emotional.
Partea intunecata a acestui tip de suflet este auto-martirizarea.

Sufletul pragmatic
Persoanele cu suflet pragmatic se pricep foarte bine sa influenteze oamenii din jur cunoscand foarte bine comportamentul nonverbal al emotiilor. Energia lor vine din recunoasterea pe care le-o ofera semenii, in special cei influenti. Fiind constienti de rolul lor in societate, mereu vor fi atenti sa aiba o imagine buna si laudata. Probleme pot aparea cand nu mai reusesc sa isi distinga rolul real de cel social.
Punct forte: Oamenii cu suflet pragmatic sunt intruchiparea excelentei. Reusesc intotdeauna sa impresioneze si sa nu isi piarda substanta. “Publicul” ii iubeste si nu se plictiseste niciodata de ei.
Punct slab: Acest tip de personaje este dependent de persoane in fata carora sa “isi tina spectacolul”. Sunt totusi neinduratori cu oamenii care stau in calea succesului lor.
Partea intunecata a acestui tip de suflet este minciuna sub toate formele ei.

Sufletul romantic
Sufletul romantic este extraordinar de sensibil la propriile sentimente, fiind o fire introspecta ce isi exprima emotiile intr-un mod unic. Drumul lui in viata este un pic neobisnuit, insa ii va darui amintiri impresionante. Adevarul este principiul dupa care se ghideaza in viata (are un ascutit simt al dreptatii). Persoana ce poseda acest suflet va fi inteleapta, calma si intelegatoare, o aparatoare a semenilor sai.
Punct forte: Acesti oameni ii inspira pe ceilalti prin originalitate, aducand un pic de magie in viata de zi cu zi. Sunt firi artistice si creeaza “opere” pline de intelesuri profunde. Stiu cum sa atinga la coarda sensibila.
Punct slab: Exista riscul ca oamenii cu suflet romantic sa se indeparteze de societatea reala si sa devina obsedati de propriul eu. Sunt negativisti si ii pot face pe cei din jur sa isi piarda rabdarea in fata lor.
Partea intunecata a acestui tip de suflet este starea de depresie.

Eneagrama Personalitatii: Tu cum gandesti?
Cele trei tipuri de ganditor - Observatorul, Protectorul si Optimistul isi iau puterea din inteligenta mentala - puterea lor de a gandi clar, de a intra in profunzimea unui subiect si de a crea noi optiuni pentru a actiona intr-un mod benefic lor si celor din jur.
Important de retinut este faptul ca cele trei tipuri de ganditor din Eneagrama Personalitatii nu sunt ierarhizate, ci fiecare tip are propriile puncte forte si puncte slabe, oportunitati si obstacole de trecut. Mai mult, Eneagrama Personalitatii nu ne pune in categorii fixe, fiecare dintre noi avand potentialul de a ocupa un anumit tip din Eneagrama in situatii diferite, imprumutand astfel caracteristici.

Primul tip de ganditor – Observatorul
Observatorul detine darul concentrarii si al gandirii profunde, fiind capabil sa analizeze o problema sau situatie ajungand la concluzii chibzuite. Acest tip de ganditor este un intelept si adept al cunoasterii. Datorita rabdarii pe care o poseda, el poate sa exploreze un subiect in profunzimea lui si sa realizeze tot ce isi pune in minte. Problemele se nasc atunci cand gandirea devine un substituent al actiunii si cand el devine obisnuit sa traiasca in propria minte, pierzand legatura cu propriile sentimente si devenind un pic cam insensibil.
Observatorul este un invatator intelept, generos si nerabdator sa ii ajute pe ceilalti. Poate sa lase deoparte prejudecatile si sa judece impartial orice problema, ajungand la concluzii ingenioase, greu de contestat. Este o fire echilibrata si poate crea legaturi profunde cu persoanele ce il inconjoara.
Fiecare dintre noi poate deveni acest tip de ganditor atunci cand este absorbit de procesul de invatare, cand doreste sa isi largeasca orizonturile cunoasterii si sa observe lucrurile in profunzimea lor. Poate de asemenea sa se simta un pic superior in fata celor mai superficiali decat el.
Observatorul ca stereotip: intelectualul, academicianul …

Al doilea tip de ganditor – Protectorul
Acest tip de ganditor, Protectorul, este genul de persoana care isi foloseste inteligenta si pragmatismu pentru a asigura bunastarea Grupului din care face parte – precum familia, cercul de prieteni, echipa, compania in care lucreaza sau chiar tara. Protectorul isi construieste identitatea in functie de pozitia lui ca membru loial al grupului din care face parte. Datorita abilitatii lui de a “simti” pericolele si capacitatii de a pune pe primul loc interesele grupului, el devine un membru indispensabil al acestuia.
Protectorul este loial si poseda un “al saselea simt”. Isi pastreaza luciditatea si in cele mai inedited situatii si vede lucrurile in perspectiva, raspunzand corespunzator. Nu simte nevoia sa fie apreciat, se identifica cu persoanele dragi si intampina cu caldura orice strain.
Ne identificam cu acest tip de ganditor in momentul in care simtim ca “apartinem” unui grup si experimentam telurile comune.
Protectorul ca stereotip: ofiterul de politie, membrul unei echipe (sportive, militare) …

Al treilea tip de ganditor – Optimistul
Optimistul detine darul de a vedea intotdeauna jumatatea plina a paharului si de a gasi intotdeauna cu entuziasm solutii la problemele de orice fel. Acest tip de ganditor este o persoana plina de viata si este capabil sa insenineze atmosfera oriunde si oricand, ajutandu-i pe ceilalti sa capete o atitudine pozitiva. Deoarece “injecteaza” entuziasm semenilor, Optimistul este o companie placuta si, de obicei, este inconjurat de o multime de prieteni. Problemele se nasc atunci cand optimismul acestui ganditor nu il lasa sa se confrunte cu partea mai putin placuta a vietii si il face fricos in fata pericolelor.
Optimistul este o persoana incantatoare preocupata atat de propria fericire, cat si de a celor din jurul sau. El se va asigura intotdeauna ca toata lumea se simte bine si se va folosi de creativitatea sa pentru a surmonta orice tip de problema.
Devenim acest tip de ganditor in momentul in care reusim sa ne bucuram la maximum de micile placeri ale vietii, descoperim posibilitatile infinite ce ne inconjoara si le impartasim celorlalti. Totusi, trebuie sa ne dam seama cand este momentul sa ne infruntam responsabilitatile.
Optimistul ca stereotip: persoanele pline de viata, petrecarete, creative …


duminică, 22 ianuarie 2012

Reluari/preluari ......

de pe www.princeradublog.ro

„Manifestările paşnice şi democratice Alteţa Voastră Regală,
Deşi situaţia socială personală, sau cea materială nu sunt motivele pentru care am participat PAŞNIC la protestele Bucureşti, încă din 13 ianuarie (… BoldText pentru Serviciile care vă citesc blogul), am ales să fiu acolo alături de prieteni şi cunoscuţi, având certitudinea că mesajul nostru va avea efect la nivelul semenilor noştri.
Votul şi protestul sunt factori determinanţi ai libertăţii şi democraţiei, motiv pentru care am participat la proteste, nu doar din indignare faţă de situaţia actuală a ţării, dar mai ales din obligaţia civică şi cetăţenească, pe care cu toţii trebuie s-o îmbrăţişăm şi pe care trebuie să o întărim cu orice preţ. Am participat pentru a susţine acele voci care au avut demnitatea de a se face auzite, în speranţa că această populaţie se va trezi pentru câteva clipe şi va realiza posibilitatea de a acţiona unitar în faţa distrugerii ţării şi probabil a ultimei ocazii de a redeveni un popor, oricât de săraci şi îndepărtaţi am fi de adevărata noastră identitate istorică.
Am numărat între protestatarii din Piaţa Universităţii suficienţi infiltraţi ai mai multor servicii secrete, nenumăraţi huligani instigatori şi „infantili“, iar jandarmii, după ce ne-au iritat prin prezenţa ostilă, ne-au alergat ca pe ovine şi ne-au gazat ca pe şobolani, în egală măsură. În apărarea jandarmilor pot spune doar că nu au intervenit violent decât atunci când s-au răsfirat cei vârstnici. Ne-am regăsit aşadar încercuiţi în mod bine organizat de jandarmi şi gazaţi din plin, în ciuda numeroşilor agenţi infiltraţi care puteau separa 30 de „ultraşi“ oligofreni de alte sute de protestatari PAŞNICI. Neavând experienţe anterioare cu jandarmii am avut surpriza să constat că acele gaze lacrimogene chiar sunt lacrimogene… al naibii de lacrimogene.
Fără a zabovi asupra provenienţei huliganilor, modul lor de organizare şi incapacitate suspectă a jandarmeriei de a-i prinde până dincolo de Piaţa Unirii, concluzia este simplă: cu cât protestatarii PAŞNICI sunt mai puţini şi uşor divizibili, cu atât mişcarea lor justă va fi mai uşor de sabotat. Nimic mai simplu. Cel puţin apreciem faptul că de această dată nu s-au împărţit bastoane intelectualilor şi nici instituţiile nu şi-au mai dat foc la autocare. Sau poate şi-au ieşit din mână de la ultima mineriadă, fiind conduşi în mod neprofesionist de viermi numiţi politic, cu/fără diplomă de Bacalaureat, dar doctoranzi în Drept, fiind ferm convinşi că acesta se referă la mâna cu care îşi salută superiorii/stăpânii.
Consider rezultatele generale ale protestelor PAŞNICE din ultima săptămână ca fiind bune şi chiar încurajatoare, la nivelul întregii ţări, chiar dacă prezenţa scăzută a participării nu poate fi trecută cu vederea.
Totodată cred că dacă această populaţie nu va reuşi să se mobilizeze în număr tot mai mare şi PAŞNIC în perioada imediat următoare şi în ciuda sezonului rece, atât de fatidic de-a lungul istoriei noastre, atunci denaturarea mesajului nostru va fi tot mai uşoară prin mijloce deja trăite experimentate de-a lungul ultimilor 60 de ani. Violenţele provocate şi amplificarea acestora vor conduce la intimidarea celor care au stat acasă şi descurajarea celor care au participat deja ÎN MOD PAŞNIC.
Îndrăznesc să consider că Majestatea Sa Regele şi Principesa Moştenitoare, prin Casa Regală, trebuie să susţină MANIFESTĂRILE PAŞNICE ŞI DEMOCRATICE, îndemnând la libera exprimare şi coagularea cugetărilor noastre. Îndemnul la nonviolenţă trebuie adresat atât protestatarilor cât şi instituţiilor de ordine publică, pentru ca acestea din urmă să conştientizeze că va exista viaţă în România şi după Băsescu, sau cel puţin aşa sperăm cu toţii.
Sunt realmente îngrijorat de capacitatea incredibilă de resemnare a semenilor noştri, mai ales în perspectiva posibilităţii repetării fraudei electorale din ‘46. Cu fiecare zi ce trece ne este vândută ţara de sub picioare şi vorbind cu oamenii simpli constat incapacitatea de a înţelege acest simplu fapt. Cred totuşi că vom reuşi cu toţii să înţelegem că dacă nu protestăm împreună şi demni, atunci lent, dar sigur, vom sista a mai exista pierind în linişte acasă, unii de boală, alţii de ură, dar cu toţii înhămaţi aceluiaşi sfârşit, cândva votat.
Cerându-vă iertare pentru modul de exprimare căruia nu i-am putut rezista,
Încă român, încă acasă, dar mai ales în stradă,
Cu stimă,
M.P. (MANIFESTANT PAŞNIC)“


de pe http://dilemaveche.ro/sectiune/situatiunea/articol/ce-mai-inseamna-gds
Andrei PLEŞU | nici aşa, nici altminteri
Ce mai înseamnă GDS?
Mă declar vinovat. Am fost printre cei cîţiva fondatori ai Grupului de Dialog Social, dar, după înfiinţare, l-am frecventat sporadic, iar de cîţiva ani buni – aproape deloc. Nu am, deci, acoperirea necesară pentru a mă dezlănţui critic: am statutul incert al celui care nu e nici în afară, nici înăuntru şi, prin urmare, nu poate judeca, în detaliu, activitatea „colegilor“ săi şi evoluţia în timp a comunităţii lor. Cred că mă pot pronunţa, totuşi, asupra eficienţei Grupului. Obiecţii am avut încă de timpuriu şi le-am formulat, fără prea mare ecou, ori de cîte ori am avut ocazia. Admit, totuşi, că, mai ales în anii ’90, Grupul a jucat un rol public notabil. A fost, pentru mulţi, un reper pentru diferitele guverne – un interlocutor antipatic, dar inconturnabil, pentru opoziţie – un spaţiu de dezbatere necesar. Revista 22 va rămîne, în istoria presei româneşti post-decembriste, drept o publicaţie consistentă, slujită de condeie şi minţi viguroase.
Inevitabil, Grupul a avut şi derapaje de tot soiul, s-a putut înşela într-un moment sau altul şi a riscat, uneori, să devină – aceasta a fost întotdeauna principala mea obiecţie – un fel de „club select“, în care membrii se întîlneau regulat pentru a-şi savura consensul. Gîndit ca grup de reflecţie şi cercetare, s-a angajat, adesea, politic, cu oarecari excese de entuziasm… De la o vreme însă, relieful şi prestigiul Grupului, aura lui de fanion al „societăţii civile“ s-au diminuat simţitor. Din punctul meu de vedere, el nu mai are un statut limpede şi o structură fermă, nu mai are o conştiinţă clară a ţelurilor şi procedurilor proprii şi, mai ales, are o componenţă confuză, amorfă, fără definiţie inteligibilă. Trăieşte din amintiri şi din onorabilitatea cîtorva nume, a preşedintelui lui, dl Radu Filipescu, de pildă. Pe scurt, dacă se ia în serios, Grupul are nevoie – ca toate instituţiile ţării – de o urgentă reformă.
Nu pot intra în amănunte, nu pot angaja, în cîteva rînduri, o analiză riguroasă a situaţiei. Mă voi opri doar la problema componenţei. Căci un grup nu se poate alcătui şi nu poate funcţiona prin juxtapunerea unor crase incompatibilităţi, printr-o aglomerare de inşi incluşi, fără criterii, în schema lui. Nu e vorba ca toţi să fie de acord între ei, nici să aibă neapărat aceeaşi anvergură. Dar stilul „vraişte“ e grav dăunător. El atestă, de fapt, confiscarea instituţiei de o adunătură conjuncturală, bazată pe interese, pile, amiciţii şi ambiţii, fără legătură cu proiectul originar. Aşa se ajunge ca, de exemplu, indivizi a căror evoluţie personală a dus în cu totul altă direcţie decît cea a „acţiunii civice“ şi a analizei nepărtinitoare să continue a face parte din Grup, prin pură inerţie. Alţii – mediocri intelectualmente, surescitaţi mediatic, roşi de vanităţi paranoice, ocupaţi de dimineaţa pînă seara cu lustruirea statuii proprii, autori de interminabile „comunicate“ gongorice – au aerul că reprezintă grupul, vorbesc neîntrebaţi şi nemandataţi în numele lui, folosindu-l ca pe o rampă de lansare pentru micul lor delir „revoluţionar“. Iar Grupul tace timid, acceptînd postura victimei inocente şi speriate. Alţii, în sfîrşit, sînt aduşi „înăuntru“ prin mărunte complicităţi „amicale“ şi iau apartenenţa la Grup ca pe o insignă „fină“, bună de afişat pe piaţa mondenă. Dacă e să fiu întrebat, GDS ar trebui să se autodizolve şi să se reinstituie pe baza unor criterii de admisie categorice. Aş invoca trei:
1. Pot deveni membri GDS persoane care, înainte de 1989, au făcut dovada unei cît de modeste iniţiative civice. Nu mă gîndesc strict la marii disidenţi, ci şi la oameni care, la un moment dat, asumînd unele riscuri, au făcut fie şi un singur gest de curaj, de rezistenţă la arbitrarul sistemului. Un asemenea gest le conferă calificarea morală necesară pentru a participa la dezbaterea civică de azi.
2. Pot deveni membri GDS şi persoanele care, fără a putea invoca vreo activitate civică înainte de 1989, au devenit, după Revoluţie, prezenţe marcante ale vieţii publice prin angajamentul lor social, prin clarviziune şi onestitate politică, prin independenţa lor intelectuală.
3. Pot deveni membri GDS personalităţi care, neîncadrabile la punctele 1 şi 2, pot avea, prin soliditatea lor profesională, prin ecoul public al prestaţiei lor ştiinţifice sau culturale, prin autoritatea lor, opinii cu o anumită greutate într-un domeniu sau altul. Nu pot fi membri GDS persoanele cu funcţii şi demnităţi publice, cîtă vreme îşi exercită mandatul. Nu există compatibilitate între un organism non-guvernamental şi feluritele segmente ale puterii sau ale organizaţiilor de partid.
Aş invita pe fiecare din actualii membri GDS să ia aceste trei posibile criterii drept punct de plecare pentru un examen al legitimităţii lor „gedesiste“. Şi dacă nu pot ilustra nici unul din cele trei puncte, să facă gestul nobil al unei retrageri onorabile. Ar fi un început de reaşezare.

Idei, gânduri şi îndemnuri:
Să ne iubim ţara în care trăim !
Numai uniţi şi în con-sens Vom reuşii să o furăm cu totul !
Din Pif-Paf, înlocuind peştişorul după care aleargă simpaticul pui de focă cu un simplu morcov, găsim soluţii de dezamorsare a actualei situaţii naţionale tensionate !joi, 5 ianuarie 2012

Anii anului 2011: 1, 3, 7, 37, 35/35, 64, 65 cu 42, ....

În loc de bilanţ:

Anisia = 1


Alex = 3


Tudor = 7


ANDRA = 37


Alina şi Bogdan = 35/35


Rodica = 64Cu voia Domnului şi Destinului, ultimul din trista listă de bilanţ, sunt EU = 65 cu 42 ....


<voi revenii cu completări şi comentarii, dacă TIMPUL îmi va mai da voie/permite/îngădui/suporta ... >